Eszterházy Károly Egyetem - Eger

Felvételi információk

2020/21-as tanévre vonatkozó felvételi információk

 

Az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolája felvételt hirdet a 2020/2021-as tanév őszi félévére.
A jelentkezési határidő 2020. május 30.

 

A felvételi vizsgára várhatóan 2020. június közepén kerül sor. - A JÁRVÁNYÜGYI HELYZETRE TEKINTETTEL A FELVÉTELI ELBESZÉLGETÉSEKET VIDEOKONFERENCIA ÚTJÁN VALÓSÍTJUK MEG!

 

A jelentkezési határidő leteltét követően a jelentkezők személyre szóló, időpontra beosztott meghívót fognak kapni a felvételi videokonferenciára. A felvételi elbeszélgetéseket változatlan időpontban, június közepén tartjuk meg.

 

A felvételi döntés kiértesítése: 2020. július 15. után.

 

A jelentkezés alapfeltétele MA/egyetemi szintű diploma és egy "C" típusú, államilag elfogadott, középfokú nyelvvizsga. Az egyéb benyújtandó dokumentumokról lentebb tájékozódhat.

 

A felvételi eljárás díja 7.500 forint. A felvételi eljárás díját készpénz átutalási megbízáson (sárga csekk) keresztül kell befizetni, amelyet a felvételi elbeszélgetésre történő behívó levéllel együtt küldünk meg. (A felvételi vizsgára a csekket bemutatás céljából el kell hozni.) A felvételi díj befizetése történhet átutalással is, mely esetben a számlaszám:

10035003-01426713-00000000. A közlemény rovatba kérjük feltüntetni: NTDI jelentkezés.

 

A Neveléstudományi Doktori Iskola által megállapított költségtérítés 150.000 forint/félév.

 

Amennyiben további információra van szüksége, forduljon a Doktori Iskola titkárához, Dienes Nikoletthez,
az ntdi@uni-eszterhazy.hu E-mail címen.

 

Kérjük, olvassák át a Gyakran Ismételt Kérdéseket!

A Doktori Iskola témajavaslatai itt érhetők el.

Javasoljuk a jelentkezőknek, hogy a kutatási téma egyeztetésével kapcsolatban vegyék fel a kapcsolatot a NTDI vezetőivel, a programvezetőkkel és a modulvezetőkkel.

- Dr. Bárdos Jenő: bardos.jenoistvan@chello.hu, bardos.jeno@uni-eszterhazy.hu
- Dr. Bognár József: bognar.jozsef@uni-eszterhazy.hu
- Dr. Falus Iván: falusivan@gmail.com
- Dr. Komenczi Bertalan: komenczi.bertalan@uni-eszterhazy.hu
- Dr. Mika János: mika.janos@uni-eszterhazy.hu
- Dr. Pukánszky Béla: bela@pukanszky.hu, pukanszkyb@t-online.hu

 

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok

A doktori képzésre való jelentkezéshez benyújtott pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia (mind postai, mind elektronikus úton kérjük beküldeni):

a) postai úton kérjük beküldeni:
- kitöltött Jelentkezési lap (.docx)
- kutatási terv (MSZ 3. melléklete szerint)
- a diploma másolata (utólagos bemutatás mellett)
- a nyelvtudást igazoló okmányok másolatai (utólagos bemutatás mellett)
- szakmai önéletrajz, kiegészítve a publikációk, TDK helyezések, konferenciaelőadások és egyéb alkotások jegyzékével
- a programvezető és/vagy témavezető fogadó nyilatkozata
- egyéni képzésre való jelentkezés esetén a munkahely támogató nyilatkozata
- 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány

A jelentkezési dokumentációt a következő címre kérjük postázni:
Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar
Neveléstudományi Doktori Iskola. 3300 Eger, Klapka utca 12.

 

b) elektronikus úton is kérjük beküldeni:
ntdi@uni-eszterhazy.hu, tárgy: "Doktori Iskolába jelentkezés"
- kitöltött jelentkezési lap (.docx) - Kérjük, hogy word formátumban csatolják a jelentkezéshez!
- kutatási terv (MSZ 3. melléklete szerint)
- a kutatni kívánt témáról szóló 1-2 íves esszé (amennyiben van, például hasonló és/vagy rokon témában írt szakdolgozat, diplomamunka stb.)
- szakmai önéletrajz
- publikációs jegyzék

 

Amennyiben záróvizsga előtt áll, kérjük, hogy a záróvizsgát követően küldje meg számukra a diplomájának minősítését tartalmazó igazolást.

Záróvizsga előtt álló hallgatók jelentkezése esetén a diploma bemutatásának határideje a beiratkozás időpontja. Ennek megtörténtéig az érintett hallgatók csak feltételesen tekinthetők felvettnek.

 

A Nemzeti Köznevelési Törvényben (CXC/2011 tv.) bevezetett pedagógus-életpályamodell szerint a tudományos fokozatot megszerző és rendszeresen publikáló tanárok számára a jelentősen magasabb anyagi elismeréssel járó kutató tanári fokozatba lépés lehetősége nyílik meg.

 

A jelentkezők rangsorolása

A jelentkezők értékelése részben a benyújtott pályázat, részben a felvételi beszélgetés alapján történik. A beszélgetés során a bizottság meggyőződik a jelentkező szakmai felkészültségéről és kutatási elképzeléseiről. A felvételi rangsorolás 4 szempont alapján történik:

a) az oklevél minősítése (MSZ 4. melléklet szerint) – 20 pont
b) nyelvismeret (MSZ 4. melléklet szerint) – 20 pont
c) korábbi tudományos teljesítmény (a benyújtott szakmai anyagok alapján, azok minőségére való tekintettel, a Felvételi Bizottság mérlegelése szerint) – 25 pont
d) szakmai beszélgetés – 35 pont

A legalább jó minősítésű mester, illetve a korábbi képzési rendszerben azzal egyenértékű egyetemi diploma a megszerzéstől számított két évig számít a jelentkezés feltételének, a rangsorolásban azonban ezt követően is szerepet játszik.
A felvételi bizottság a jelentkezőket 100 pontig értékeli. A legalább 60 pontot elért jelöltek kerülnek rangsorolásra. A felvételi rangsorolást a felvételi bizottság véleményét figyelembe véve a Doktori Iskola Tanácsa állapítja meg, s ennek alapján tesz javaslatot az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnökének a felvételi döntésre.

Akár százezer forintos ösztöndíj

Nálunk igazán érdemes jól tanulni, hiszen minden alapszak legjobb tanulmányi teljesítményét nyújtó hallgatója 100 ezer forintos havi tanulmányi ösztöndíjban részesül.

Több mint 100 képzés

Sok lehetőségünk van számodra! Tanulmányozd honlapunkat, hogy képzéseink között megtaláld az igazit.

Mi leszel?

Pályaorientációs tanácsadással segítünk, hogy a nagy kérdésre, magabiztos választ adhass!

Kövess minket