Eszterházy Károly Egyetem - Eger

Neveléstudomány

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok

A doktori képzésre való jelentkezéshez benyújtott pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia (mind postai, mind elektronikus úton kérjük beküldeni):

1) Postai úton kérjük beküldeni:
- kitöltött jelentkezési lap (.doc)
- kutatási terv (MSZ 3. melléklete szerint)
- a diploma másolata (utólagos bemutatás mellett);
- a nyelvtudást igazoló okmányok másolatai (utólagos bemutatás mellett);
- szakmai önéletrajz, kiegészítve a publikációk, TDK helyezések, konferenciaelőadások és egyéb alkotások jegyzékével;
- a programvezető és/vagy témavezető fogadó nyilatkozata;
- egyéni képzésre való jelentkezés esetén a munkahely támogató nyilatkozata;
- 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány;
- az alábbiakban meghatározott nyilatkozat: Az államilag támogatott, nappali tagozatos képzésben részt vevő hallgató a képzés ideje alatt más teljes idejű munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet. Az államilag támogatott képzésre való jelentkezéskor az erre vonatkozó nyilatkozatot a jelentkezéshez csatolni kell.

A jelentkezési dokumentációt a következő címre kérjük postázni:
Eszterházy Károly Egyetem Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Dékáni Hivatal.
Neveléstudományi Doktori Iskola. 3300 Eger, Klapka utca 12.


A jelentkezési dokumentációt a következő címre kérjük postázni:
Eszterházy Károly Főiskola Pedagógiai Kar Dékáni Hivatal.
Neveléstudományi Doktori Iskola. 3300 Eger, Klapka utca 12.

2) Elektronikus úton kérjük beküldeni:
ntdi@ektf.hu, tárgy: "doktori iskolába jelentkezés"
- kitöltött jelentkezési lap (.doc)
- kutatási terv (MSZ 3. melléklete szerint)
- a kutatni kívánt témáról szóló 1-2 íves esszé (amennyiben van, például hasonló és/vagy rokon témában írt szakdolgozat, diplomamunka stb.)
- szakmai önéletrajz
- publikációs jegyzék
Az államilag támogatott, nappali tagozatos képzésben részt vevő hallgató a képzés ideje alatt más, teljes idejű munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet. Az államilag támogatott képzésre való jelentkezéskor az erre vonatkozó nyilatkozatot a jelentkezéshez csatolni kell. (Letölthető nyilatkozat)
Amennyiben záróvizsga előtt áll, kérjük, hogy a záróvizsgát követően küldje meg számukra a diplomájának minősítését tartalmazó igazolást.

Záróvizsga előtt álló hallgatók jelentkezése esetén a diploma bemutatásának határideje a beiratkozás időpontja. Ennek megtörténtéig az érintett hallgatók csak feltételesen tekinthetők felvettnek.
A Nemzeti Köznevelési Törvényben (CXC/2011 tv.) bevezetett pedagógus-életpályamodell szerint a tudományos fokozatot megszerző és rendszeresen publikáló tanárok számára a jelentősen magasabb anyagi elismeréssel járó kutató tanári fokozatba lépés lehetősége nyílik meg.

Tovább a Neveléstudományi Doktori Iskola honlapjára >>>

Akár százezer forintos ösztöndíj

Nálunk igazán érdemes jól tanulni, hiszen minden alapszak legjobb tanulmányi teljesítményét nyújtó hallgatója 100 ezer forintos havi tanulmányi ösztöndíjban részesül.

Több mint 100 képzés

Sok lehetőségünk van számodra! Tanulmányozd honlapunkat, hogy képzéseink között megtaláld az igazit.

Mi leszel?

Pályaorientációs tanácsadással segítünk, hogy a nagy kérdésre, magabiztos választ adhass!

Kövess minket