Eszterházy Károly Egyetem - Eger

GYIK

 • Mi a felvételi követelmény a cégekhez? Hogyan kell jelentkezni a cégekhez?

Ezt a cégek a saját igényeik szerint határozzák meg. A jelentkezési feltételekről, követelményekről és a jelentkezés módjáról tájékozódj a választott főiskola/egyetem és a cégek honlapján.

 • Meddig kell jelentkezni a cégekhez?

A jelentkezési határidőt a cégek határozzák meg. Tájékozódj weboldalukon, illetve a felsőoktatási intézmények honlapján.

 • Hogyan választanak a jelentkezők közül a cégek?

Minden vállalat a saját kiválasztási módszerei szerint dönt arról, kit vesz fel. Ennek megfelelően ők határozzák meg, mit kérnek a jelentkezőktől és milyen „próbákat” kell teljesíteni. Valahol mindössze egy motivációs beszélgetésre hívják a diákokat, máshol házi projektmunkát kell elvégezni. Az is lehet, hogy már az előzetesen beküldött dokumentumok alapján szűrik a jelentkezőket, tehát az sem biztos, hogy behívnak a céghez egy személyes találkozásra.

 • Mikor tudom meg, hogy kiválasztott-e az a cég, ahova jelentkeztem?

Még a központi felvételi eljárás sorrend-módosítási határideje előtt értesítenie kell a vállalatnak, hogy kiválasztott-e. Ez alapján még át tudod gondolni, hol szeretnéd folytatni tanulmányaidat.

A pontos dátumról minden évben a felvi.hu oldalon tudsz tájékozódni.

 • Nem választott ki a cég. Lesz lehetőség pótjelentkezésre?

Attól függően, hogy hány olyan hallgató nem nyer felvételt az adott felsőoktatási intézménybe, akit egy vállalat kiválasztott, a cégek hirdethetnek pótfelvételt a megüresedett helyekre. Ebben az esetben azonban már csak olyan céghez jelentkezhetsz, amelyik partnere annak az intézménynek, ahová felvettek. Erről tájékozódj az intézményeknél és vállalatoknál.

 • Beadtam a felvételi jelentkezést és kiválasztott az a cég ahova jelentkeztem. Mit kell tennem?

Minél jobb eredményt elérni az érettségin, hogy bejuss az egyetemre, főiskolára.

 • Felvettek a főiskolára/egyetemre és a cég is kiválasztott. Mit kell tennem?

A felsőoktatási intézmények és a cégek kölcsönösen tájékoztatják egymást a felvett hallgatókról. Az iskola és a vállalat is tájékoztatni fog a továbbiakról (szerződéskötés, munkarend, stb.). Ha augusztus közepéig ezt mégsem tennék meg, akkor bátran lépj kapcsolatba velük a megadott elérhetőségeken. 

 • Felvettek a főiskolára/egyetemre, de a cég nem választott ki. Most mi lesz?

„Hagyományos” képzésben kezdheted meg a tanulmányaidat. Ne aggódj, az intézmények kiváló kapcsolatokat építettek már ki gyakorlati helyet biztosító vállalatokkal, így lesz lehetőséged kipróbálni magad a szakmában hallgatói éveid alatt. Érdemes tájékozódnod a felsőoktatási intézményed weboldalán, hogy esetleg valamelyik cégnél szabadult-e fel duális pozíció (pl. kiválasztottak egy jelentkezőt, de nem vették fel egyetemre/főiskolára), és hirdetnek-e rá pótfelvételit.

 • Nem választott ki egy cég sem, de felvettek az egyetemre/főiskolára. Jövőre újrapróbálkozhatok?

Felsőbb évesként egyelőre nincs lehetőség csatlakozni a duális képzéshez.

 • Miben lesz más az órarendem, mint a többieknek?

Az alapképzés kurzusai és követelményei megegyeznek a hagyományos képzési formában részt vevő hallgatókéval. Az iskolapadban ugyanazt a tudást szerzitek meg. A duális hallgatók plusz ismereteket kapnak a cégek képzésein és a gyakorlati időszakban.

Jelentős eltérést a szünetekben és vizsgaidőszakban tapasztalhatsz, hiszen akkor, amikor a többiek már végeztek a vizsgáikkal, te a gyakorlati heteidet töltöd a vállalatnál. Ha pihenőt szeretnél, akkor szabadságot kell kivenned.

 • Mennyi szabadságom lesz?

A korodból fakadóan évente 20 nap szabadság jár. Ezeket felhasználhatod pihenésre és tanulásra is.

 • Hogyan tudok majd elmenni a munkából vizsgázni?

A vállalatok a törvény szerint kötelesek elengedni vizsgázni. A vizsgaidőszak elején érdemes egyeztetned vállalati mentoroddal, feletteseddel, miként tudjátok megoldani, hogy legyen elegendő időd felkészülni a számonkérésekre.

 • Ki lehet lépni a duális rendszerből?

Ha úgy érzed, hogy sok együtt a munka és a tanulás, akkor először érdemes egyeztetned tanáraiddal és vállalati mentoroddal, feletteseddel. Hallgatóként lehetőséged van egyéni tanrendet igényelni, a vállalatoknak pedig érdekük, hogy minél eredményesebben elsajátítsd a tananyagot és ezáltal minél jobb szakemberré válj.

A cégekkel határozott idejű hallgatói munkaszerződést írsz alá, aminek a felmondása jogilag szabályozva van, ezért ez ügyben egyeztess a HR-es munkatárssal. 

 • Ha megszerzem a diplomát, akkor meddig kell a cégnél maradnom?

A cégekkel a képzési időre szóló, határozott idejű szerződést kötsz. Ha nincs erre vonatkozó kitétel a szerződésedben, akkor nem kötelező ott maradnod a lejárta után.

 • Elküldhet a cég, ha nem elégedett a munkámmal?

Természetesen. Ha a hallgató nem teljesíti az általa vállaltakat, akkor szerződést szeg. Ezek cégenként eltérnek, ezért alaposan olvasd át szerződésed, mielőtt aláírod!

 • Hol tájékozódhatok a választható duális képzésekről?

A duális képzésről, illetve az adott felsőoktatási intézménnyel szerződött gazdálkodó szervezetekről, vállalkozásokról, szakmai gyakorlóhelyekről az intézmények honlapjain, illetve a https://www.felvi.hu/felveteli/dualisdiploma/dualis_kepzes_nyitocikk honlapon lehet tájékozódni.

 • Van-e lehetőség pótfelvételi eljárásban jelentkezni a duális képzésekre?

Igen, van rá lehetőség, amennyiben az intézmény meghirdeti a képzést a www.felvi.hu oldalon.

 • Amennyiben kérdésem lenne az Oktatási Hivatal felé duális képzést illetően, kit keressek?

Az Oktatási Hivatal Szakmai Gyakorlatok és Duális Képzések Osztálya foglalkozik a duális képzésekkel kapcsolatos teendőkkel. Amennyiben kérdés/ kérés merülne fel, a dualis@oh.gov.hu postafiókra küldhető információkérés.

Gazdálkodó szervezeteknek

 • Melyek a felsőoktatási intézmények és a képzésben részt vevő vállalatok együttműködési megállapodásának kötelező elemei?

Az együttműködési megállapodás kötelező elemei a 230/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelet 16.§-ban: "A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről" rögzítettek.

 • Milyen követelményeknek kell megfelelnie a duális képzésben részt vevő felsőoktatási intézménynek és gazdálkodó szervezetnek?

A 19/2012. (II. 22.) Korm. rendeletben rögzített felhatalmazása alapján a Duális Képzési Tanács segíti a duális képzések megfelelő szervezési és minőségi elvárásainak kialakítását. A testület határozza meg azokat a követelményeket, amelyek a felsőoktatási duális képzésben a szakmai gyakorló helyként közreműködő vállalattól, szervezettől, illetve a gyakorlati képzésben résztvevő szakembertől elvárhatók. A duális képzésben részt vevő gyakorlati képzőhelyeknek csak a Tanács által elfogadott általános követelményrendszerek kell megfelelniük. (https://www.felvi.hu/felveteli/dualisdiploma/partnereknek)

Hogyan zajlik a duális képzésben részt vevő gazdálkodó szervezetek minősítés?A duális felsőfokú képzésben, a gyakorlati képzésben részt vevő gazdasági szervezet minőségi auditálása azt követően kezdődik, amikor a felsőoktatási intézmény és szervezet között létrejön az együttműködési megállapodás. A megállapodás kapcsán első körben a felsőoktatási intézmény dönt arról, hogy az adott képzéshez kapcsolódóan a szervezet partner tud lenni az oklevélhez vezető képzésben. Az együttműködő gazdasági szervezetek minőségi auditálása folyamatos, amelyet a Duális Képzési Tanács végez. A duális képzésben részt vevő partnerszervezeteknek a Duális Képzési Tanács által elfogadott általános követelményeknek kell megfelelniük. A partnerszervezetek, szakmai gyakorlóhelyek nyilvántartásba vételét a felsőoktatási intézménynek kell kezdeményeznie az Oktatási Hivatalnál, a Duális Képzési Tanács minősítési eljárását követően.

 • Hogyan zajlik a duális képzésben részt vevő gazdálkodó szervezetek minősítése?

2016-tól a képzési területenként létrehozott bizottságok minősítik a duális képzésben részt vevő szervezeteket. A felsőoktatási intézmények a képzések nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó eljárásban kezdeményezik az Oktatási Hivatalnál a képzéshez kapcsolódó duális szakmai gyakorlóhelyek nyilvántartásba vételét.

 • Mennyi időt kell eltölteni a hallgatónak a gyakorlati képzést lebonyolító vállalatnál?

A felsőoktatási intézmény és a duális képzésben résztvevő vállalat, szervezet „osztozik” a képzés feladatain és a képzési időn: a hallgató által a duális gyakorlatnak helyt adó szervezetnél eltöltött ideje el kell, hogy érje az intézményi szakaszok összes idejének legalább 80%-át. Ezt az arányt a teljes képzési idő alatt szükséges elérni, az időbeosztásról az intézmény és vállalat közösen dönthet, azonban minden tanévben a két intézményi szakaszt egy gyakorlati (vállalatnál eltöltött szakasz) kell, hogy kövessen.

 • Lesz-e lehetőség a júliusi ponthatár megállapítást követően az együttműködő partnereknél megmaradt üres helyek feltöltésére, illetve az időközben bevont új partnerek helyeinek feltöltésére?

Amennyiben a ponthatárok megállapítása után kiderül, hogy duális partner vállalatnál marad betöltetlen hallgatói hely, akkor annak betöltésére egy második körös kiválasztás keretében legkésőbb 2019. szeptember 30-ig sor kell kerüljön. A kiválasztáson azon személyek vehetnek részt, akik az adott alapképzésen a felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonyt létesítettek és más vállalattal duális szerződést nem kötöttek.

 • Gyakorlati képzés adminisztratív követelményei: Jelenlét, foglalkozási napló, megengedett hiányzás mértéke és ennek vezetése hogyan kell történjen?

Mindig az adott vállalat belső eljárásainak megfelelően kell történjen, figyelembe véve a hatályos munkajogi szabályozást.

 • Hogy fog történni a vizsgáztatás a vállalatnál?

A vállalat értékeli a hallgató teljesítményét - figyelembe véve az adott vállalat saját értékelési módszereit. A szak tantervében meghatározott ellenőrzési, vizsgáztatási rendszer a felsőoktatási tanulmányok alatt érvényesül. A hallgató vizsgáit ugyanúgy teljesíti az intézményben, mint a nem duális képzésben részt vevő hallgatók. Amennyiben az felsőoktatási intézmény erre lehetőséget biztosít, a szorgalmi időszakban "elővizsgák" is szervehetők, így a vizsgaidőszak kevésbé befolyásolja a hallgató munkavégzését a vállalatnál. Az intézményi tanterv, és a vállalati gyakorlat két párhuzamos szakasza a képzésnek.

Az év 365 napjára kell fizetni a hallgatónak járó díjat?

A vállalat a képzés teljes idejére, 12 hónapra minden évben, összesen 3 vagy 3,5 évre köteles díjazásban részesíteni a hallgatót mind a vállalati, mind az intézményi periódusok alatt. A jelenleg hatályos rendelkezések szerint 2020. január 1. napjától a minimálbér összege bruttó 161.000,- forint. A duális hallgatók számára minimálisan adható havi juttatás a minimálbér összegének 65%-a, tehát 104.650 ft/hó, amely adó- és járulékmentesség miatt nettó összegként értelmezendő. A fentiek az Nftv. 44. § (3) a) pontja által meghatározott minimum adható juttatásokat hivatottak szemléltetni, a hallgatói munkaszerződésben ettől a partnervállalat eltérhet, a maximum bér mértéke nincsen meghatározva. A hallgatói jogviszony keretében fizetett összeg adó- és járulékkedvezményekkel jár, így arányaiban a normál minimálbérnél is alacsonyabb fizetési kötelezettséget jelent a vállalatok számára.

Milyen feltételekkel és mekkora összegig csökkentheti a szakképzési hozzájárulását a duális képzésben részt vevő partnerszervezet?

A duális képzésben részt vevő partnervállalatok jogszabályban meghatározott feltételek alapján igényelhetnek vissza a szakképzési hozzájárulásból.

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23.§ (1) a) pontja alapján kormányrendelet határozza meg a gyakorlati képzési normatívák mértékét, az alap és a kiegészítő csökkentő tétel számításának szabályait, valamint az elszámolhatóság feltételeit.

A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet szerint:

„6. § (1) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti gyakorlatigényes alapképzési szak, vagy duális képzés keretében folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves és havi bruttó kötelezettségét a (2)-(4) bekezdésben meghatározott módon számított alapcsökkentő tétel összegével csökkentheti.

(2) A gyakorlati képzésben részt vevő hallgatóra vonatkozóan a gyakorlati képzési normatíva napi összegét az alapnormatíva összegének

a) gyakorlatigényes alapképzési szak esetén 100-zal,

b) duális képzés esetén

ba) szociális munka alapképzési szakon és a gazdaságtudományok képzési területen 75-tel,

bb) a műszaki, informatika, agrár és természettudomány képzési területen 56-tal történő elosztásával kell kiszámítani.”

(3) A tárgyévre vonatkozó alapcsökkentő tétel éves összegét hallgatónként a (2) bekezdés szerinti gyakorlati képzési normatíva napi összege és a tárgyévben teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata képezi.

Az alapnormatíva a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 66. § (4) bekezdése alapján 480.000 forint/fő/év.

 • Újraminősítés milyen időközönként van? Mi történik, ha nem felel meg időközben a vállalat a feltételeknek?

Az intézmények a teljes képzési időre kötötték meg az együttműködési megállapodást. A megállapodás feltételeiben, illetve annak felbontási lehetőségéről az intézménynek és a vállalatnak kell megegyeznie. Az intézménynek és a gazdálkodó szervezetnek kell dönteni arról, hogy megújítja-e az együttműködést egy újabb időszakra. A képzés tekintetében a programakkreditáció a MAB szakértői véleményére épít. A képzési duális formában történő indítása során a felsőoktatási intézmény és a DKT minősíti a szervezetet.

 • Továbbfoglalkoztatási hűségidő kikötése lehetséges-e a hallgatóval? (pl. tanulmányi szerződés alapján)

Alapszabályként a hallgatói munkaszerződés kötelezően nem tartalmazhat ilyen kötelezettséget; a felek közös akarattal ettől eltérően megállapodhatnak.

 • Van-e előírás arra, hogy pontosan milyen oktatásban részesül, illetve milyen tevékenységet kell végeznie a hallgatónak a gyakorlati idő alatt?

A DKT határozata alapján a gyakorlati idő négyféle tevékenységből tevődik össze: 1) munkavégzési (puha) készségek fejlesztése, 2) specifikus vállalati gyakorlati ismeretek oktatása, 3) mentorált egyéni munka, 4) önálló (pl. projektjellegű) munkavégzés.

 • Van-e előírás arra, hogy pontosan mennyi időt, és milyen beosztásban kell a vállalatnál töltenie a hallgatónak?

A DKT határozata alapján a vállalatnál eltöltött gyakorlati időnek el kell érnie az intézménynél töltött képzési idő 80%-át. Ezt az arányt alapképzési szak esetében hét félévre vonatkozóan kell értelmezni. Alapszabály továbbá, hogy minden az két felsőoktatási intézményi szakasz után egy vállalati gyakorlati szakasznak kell következnie.

 • Honnan tudja meg a hallgató, hogy mely vállalathoz kerül?

A vállalatok saját kiválasztási rendjük alapján végzik el a hallgatók előzetes kiválasztását, június 30-ig. A kiválasztási folyamat megszervezését az adott felsőoktatási intézmény segíti. A vállalat értesíti ki a jelentkezőket a kiválasztás eredményeiről július 5-ig, annak érdekében, hogy a jelentkezőnek az eredmény tudatában még lehetősége legyen a sorrendmódosításra július 8-ig. A duális képzési formára a vállalat által június 30-ig kiválasztott jelentkezőknek az általános felsőoktatási felvételi eljárás keretében felvételt kell nyerniük az adott felsőoktatási képzésre. Amennyiben a ponthatár megállapítását követően kiderül az, hogy az adott felsőoktatási képzésre a kiválasztott jelentkező nem nyert felvételt, akkor a felvételt nyert és beiratkozott - de más vállalattal duális képzésre szerződést nem kötött - hallgatók közül szeptember 30-ig kell a vállalatnak kiválasztani a fennmaradó duális képzési helyekre a hallgatókat.

 • Ki a jogosultja a duális hallgató utáni állami finanszírozásnak?

A felsőoktatási intézmények működéséhez a fenntartó biztosítja a támogatást. Az intézmények működéséhez biztosított állami támogatás rendszerét az Nftv. és külön kormányrendelet határozza meg. Az állami támogatás eleme a képzési tevékenység támogatása és a hallgatói juttatás. A képzési támogatásra és a hallgatói juttatásra is a felsőoktatási intézmény jogosult az adott jogszabályok keretei között. Ha a képzés részeként hosszabb idejű (pl. féléves) szakmai gyakorlatra is sor kerül, a felsőoktatási intézménynek ezen feladatokat is a költségvetési támogatásból kell megoldania.

 • Hogyan történik a kollégista duális hallgatóknak a „hagyományos” – 10 hónapos – tanéven kívüli kollégiumi elhelyezése?

A felsőoktatási intézmény gondoskodik a duális képzésben részt vevő kollégisták nyári kollégiumi elhelyezéséről, a „hagyományos” tanév alatti feltételekkel, külön állami támogatás nélkül.

 • A hallgatók esetleges külföldi tanulmánya hogyan illeszkedik a duális képzésbe?

A képzés tartama alatt egy külföldi tanulmányi szakaszt tartunk támogathatónak. Ennek ütemezése a képzés vállalati szakaszára eshet. A vállalat valamely külföldi részlegénél tölthető, időtartama megfelel az itthoni vállalati képzési szakasznak.

 • Be lehet e felsőbb évfolyamon kapcsolódni a duális képzési formába?

A duális képzési forma a teljes tanulmányi időszakhoz kapcsolódik. Ebből következően nincs arra mód, hogy a hallgató felsőbb évfolyamokon kapcsolódjon csak a duális képzésbe.

 • Hogyan történik a hallgatók előzetes kiválasztása a vállalatok által, illetve ez hogyan találkozik az intézményi kiválasztással a vonalhúzás során?

Az érintett alapképzésre való jelentkezéstől elkülönül a duális formára való jelentkezés. Az alapképzésre országosan egységes elvek és pontszámítás alapján, rangsorolással kerülnek be a jelentkezők, a duális formára való felvétel pedig a vállalat egyéni/szubjektív szempontrendszere szerint történik. A vállalathoz a jelentkezőnek kell közvetlenül jelentkezni, az általános felsőoktatási felvételi eljárástól független módon. A vállalat saját eljárásban előzetesen kiválasztja az általa megfelelőnek talált jelentkezőket. Ezzel párhuzamosan az általános, állami felvételi eljárásban a jelentkezők benyújtják jelentkezésüket a felsőoktatási intézményhez. A vállalat által kiválasztott jelentkezők a pozitív besorolási döntést (ponthatár megállapítását), a beiratkozást követően az felsőoktatási intézménynél a képzés duális formája szerint folytatják tanulmányaikat.

 

 

 • Amennyiben időközben kiszáll a hallgató a képzésből, kérhető-e a hallgatótól időarányos kompenzáció a vállalat költségeinek fedezésére?

A hallgatói munkaszerződésben nincs lehetőség időarányos kompenzáció fizetésének kikötésére a hallgatói felmondás esetén az erre vonatkozó feltételeket, követelményeket a hallgatói munkaszerződésben lehet meghatározni.

 • Hogyan kezelendő, ha egy hallgató ki akar szállni a duális képzésből? Mi történik, ha a cég akar kiszállni, vagy kizárja a hallgatót a képzésből?

A hallgató bármikor kérheti átvételét a hagyományos nappali munkarendre. Az együttműködési megállapodásban – illetve a hallgatói munkaszerződésben – szükséges rendelkezni a megállapodás és a szerződés egyoldalú vállalati felmondásának lehetőségéről, jogkövetkezményeiről.

 • Hol kell bejelenteni a duális képzésben már részt vevő partnerszervezet részéről a kapcsolattartó esetében bekövetkező személyi változást?

A személyi változásra vonatkozó tájékoztatást az Oktatási Hivatal Szakmai Gyakorlatok és Duális Képzések Osztályának szükséges elküldeni a dualis@oh.gov.hu címre.

 • Miben különbözik a dualisdiploma.hu és a DUKE rendszer?

A dualisdiploma.hu általános tájékoztatást nyújt a látogatóknak, míg a DUKE felület regisztrációhoz kötött és miután a partnerszervezet létrehozza saját oldalát, lehetősége lesz oktatási intézmény által meghirdetett duális képzéshez csatlakozni. Itt adhatja meg a tervezett duális képzésének adatait.

 • Kinek van lehetősége a DUKE felületen adatmódosításra?

A regisztrációt létrehozó személy, a „Szerkesztés” gombra kattintva módosíthat és törölhet adatokat.

 • A partnerszervezet(ek) életében bekövetkező változásokról kinek és kit kell tájékoztatni?

Minden esetben az együttműködési megállapodásban szereplő felsőoktatási intézménynek szükséges a változásokról tájékoztatni az Oktatási Hivatal Szakmai Gyakorlatok és Duális Képzések Osztályát írásos formában. Amennyiben a fennálló eset további Osztályokkal való kapcsolatfelvételt eredményez, abban a Szakmai Gyakorlatok és Duális Képzések Osztálya ad iránymutatást.

 • Amennyiben kérdésem lenne az Oktatási Hivatal felé duális képzést illetően, kit keressek?

Az Oktatási Hivatal Szakmai Gyakorlatok és Duális Képzések Osztálya foglalkozik a duális képzésekkel kapcsolatos teendőkkel. Amennyiben kérdés/ kérés merülne fel, a dualis@oh.gov.hu postafiókra küldhető információkérés.

 

Akár százezer forintos ösztöndíj

Nálunk igazán érdemes jól tanulni, hiszen minden alapszak legjobb tanulmányi teljesítményét nyújtó hallgatója 100 ezer forintos havi tanulmányi ösztöndíjban részesül.

Több mint 100 képzés

Sok lehetőségünk van számodra! Tanulmányozd honlapunkat, hogy képzéseink között megtaláld az igazit.

Mi leszel?

Pályaorientációs tanácsadással segítünk, hogy a nagy kérdésre, magabiztos választ adhass!

Kövess minket