Eszterházy Károly Egyetem - Eger

Csatlakozás cégeknek

Hogyan csatlakozhatnak cégek?

A duális képzés országos koordinálására a kormányzat, a vállalati szféra és a felsőoktatási intézmények képviselőinek részvételével létrehozták a Duális Képzési Tanácsot, és kidolgozták a képzéstípus intézményesítésének elveit.
A duális képzés egy felsőoktatási intézmény és egy gazdálkodó szervezet szoros együttműködésén alapul, így az első lépés a jogszabályoknak megfelelően az együttműködés részleteinek tisztázása és az együttműködési megállapodás megkötése a két fél között. A duális partnerség a legtöbb esetben már az adott cég és a felsőoktatási intézmény más területeken működő partnerségére épül, de lehet új együttműködés is. A cégnek fontos felmérnie, hogy melyik intézményben és milyen szakon képzik azokat a szakembereket, akikre szüksége van, ezt követően fel kell vennie a kapcsolatot az adott intézménnyel vagy intézményekkel. Az együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell többek között a jelentkezők kiválasztásának módját, időbeli ütemezését is, valamint a cég kötelezettségvállalását a duális hallgató képzésére és értékelésére. Ezzel párhuzamosan az intézmény és a vállalat elkészítik az adott szakra vonatkozó mintatantervet is.
Az intézmény szenátusa dönt arról, hogy egy, a képzési programjában szereplő szakot elindít duális formában is meghatározva a minimális és maximális hallgatói létszámot. A szenátusi határozat azt is rögzíti, hogy a gyakorlati képzésben részt vevő szervezet által előzetesen kiválasztott jelentkezőket az intézmény átsorolja a duális képzési formára. Ennek feltétele, hogy a jelentkező a központi felvételi eljárásban felvételt nyerjen az intézménybe, beiratkozzon és kérvényezze átsorolását a duális képzési formára. A szenátusi határozat melléklete az együttműködési megállapodás, a mintatanterv, valamint a hallgatói munkaszerződés minta.
Az intézmény a szenátus által jóváhagyott szakindítási anyagot felterjeszti a Duális Képzési Tanácshoz, amely megvizsgálja a kérelmet és határozatot hoz róla. A gyakorlati képzésben részt vevő szervezetnek önértékelés keretében adatokat kell szolgáltatnia a Duális Képzési Tanácsnak a képzéssel és a képzésben részt vevő szakemberekkel kapcsolatban, akikkel szemben elvárás, hogy az adott szakhoz kapcsolódóan releváns végzettséggel, szakmai és elméleti ismeretekkel rendelkezzenek. Az önértékelést követően a Duális Képzési Tanács folyamatos minőségi ellenőrzést fog végezni a felsőoktatási duális képzési rendszerben részt vevő vállalatoknál.
A felsőoktatási tájékoztatóban minden szaknál lábjegyzetben megtekinthető, hogy indul-e duális formában, s ha igen, milyen vállalati partnerek közreműködésével. A tájékoztató a szeptemberben induló képzésekről rendszerint az előző év végén megjelenik (a kiegészítés pedig január 31-ig), így a duális képzéshez csatlakozni kívánó cégeknek időben meg kell hozniuk a döntést már csak azért is, hogy minél eredményesebb lehessen a toborzás.

Duális Képzési Iroda elérhetőségei:
Várkonyi Zsuzsanna
dualis@uni-eszterhazy.hu
36/520-400/4324-es mellék

Akár százezer forintos ösztöndíj

Nálunk igazán érdemes jól tanulni, hiszen minden alapszak legjobb tanulmányi teljesítményét nyújtó hallgatója 100 ezer forintos havi tanulmányi ösztöndíjban részesül.

Több mint 100 képzés

Sok lehetőségünk van számodra! Tanulmányozd honlapunkat, hogy képzéseink között megtaláld az igazit.

Mi leszel?

Pályaorientációs tanácsadással segítünk, hogy a nagy kérdésre, magabiztos választ adhass!

Kövess minket