Eszterházy Károly Egyetem - Eger

Ösztöndíjaink

Az Eszterházy Károly Egyetem hallgatójaként a következő támogatásokra pályázhatsz.

Kiemelt tanulmányi ösztöndíj

Nálunk igazán érdemes jól tanulni, hiszen minden alapszak legjobb tanulmányi teljesítményét nyújtó hallgatója 100 ezer forintos havi tanulmányi ösztöndíjban részesül. Persze mindenki első nem lehet, de azok sem szomorkodhatnak, akik bár nem a legjobbak, de a feltételekhez elegendő teljesítményt nyújtottak. Objektív szempontokon alapuló rendszerünk több tízezer forintos havi tanulmányi ösztöndíjat állapíthat meg számukra is, hogy szorgalmukat tovább ösztönözzük!

Arany János ösztöndíj
Középiskolai tanulmányai során az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vett, tanulmányait magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanuló hallgatóinkat garantált, havi 25 ezer forint összegű rendszeres szociális ösztöndíjban részesítjük; továbbá finanszírozási formától függetlenül - igénylés benyújtása esetén - alanyi jogon kollégiumi férőhelyet biztosítunk a képzés teljes idejére.

Alumni ösztöndíj

Az Alumni ösztöndíjra az intézményben, illetve annak jogelődjében végzett hallgatóink gyermekei jogosultak, amennyiben teljes idejű képzésben, önköltséges finanszírozási formában kezdik meg tanulmányaikat és a felvételi eljárás során legalább 350 pontot értek el. A kedvezmény a költségtérítés összegének 20%-a.

Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíj
A Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíj minden tanévben egyszer kerül odaítélésre, amelyet az intézmény kimagasló sporttevékenységet folytató és jó tanulmányi eredményt elérő női és férfi hallgatója kaphat.

Kollégiumi közéleti ösztöndíj
A Kollégiumi Közéleti Ösztöndíj egyszeri támogatás, mely kollégiumonként, az adott tanévben a közösség életéért legaktívabban tevékenykedő hallgatónak kerül odaítélésre.

Minerva tudományos ösztöndíj (alap- és osztatlan képzés)
Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos ösztöndíjat biztosít az első beiratkozott félévben a 2014/2015-ös tanévre alap- és osztatlan képzésre felvételt nyert hallgatói számára, akik a beiratkozást megelőző 3 évben az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV), Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén (SZÉTV) 1-10. helyezést értek el vagy a Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferencián (TUDOK) nagydíjas elismerésben részesültek.

Az ösztöndíj összege havonta 20.000 Ft.

Minerva tudományos ösztöndíj (mesterképzés)
Az Eszterházy Károly Egyetem havi 30.000 Ft összegű tudományos ösztöndíjat biztosít az első beiratkozott félévben a 2014/2015-ös tanévre mesterképzésre felvételt nyert hallgatói számára, akik a beiratkozást megelőző 3 évben Országos Tudományos Diákköri Konferencián 1-3. helyezést értek el.

Közéleti tudományos ösztöndíj
Az intézmény minden elsőéves, alap- és osztatlan képzésre felvételt nyert, nappali tagozatos, önköltséges finanszírozású hallgatója, aki a fizetési kötelezettségét Diákhitel 2 segítségével teljesíti és eléri a 300 felvételi pontot, a felvételi pontszámtól függően akár havi 20.000 Ft-os közéleti tudományos ösztöndíjban is részesülhet.

Ösztöndíjak

Ösztöndíj neve

Ki pályázhat?

Mekkora összeg?

Mennyi időre?

Kihez kell pályázni?

Alaptámogatás*

nappali tagozatos, állami ösztöndíjas, első beiratkozott félévét kezdő, szociálisan rászoruló** hallgató

min. 59.500 Ft

egyszeri

EKE

Alumni ösztöníj*

 

nappali tagozatos, önköltséges, legalább 350 felvételi ponttal és egyeneságbeli rokonnal rendelkező

önköltségi díj 20%-a

10 hó

EKE

Arany János Ösztöndíj*

nappali tagozatos, állami ösztöndíjas, AJTP-ban részt vett hallgató

25.000 Ft

5 hó

EKE

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj*

nappali tagozatos, szociálisan rászoruló** hallgató

5-10.000 Ft

10 hó

települési önkormányzat

Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíj*

kimagasló sporttevékenység és jó tanulmányi eredmény (férfi és női) elért hallgató

34.000 Ft 

tanévenként 1 alk.

EKE

Kiemelt tanulmányi ösztöndíj*

nappali tagozatos, állami ösztöndíjas, minden alapszak legjobb tanulmányi teljesítményét elérő hallgató

100.000 Ft

5 hó

EKE

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj***

magyar anyanyelvű, egységes, osztatlan tanárképzésben részt vevő hallgató

min. 25.000 Ft

5 hó

Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ

Kollégiumi Közéleti Ösztöndíj*

példás kollégiumi közösségi tevékenységet nyújtó kollégista hallgató

25.000 Ft

tanévenként 1 alk.

EKE

Közéleti tudományos ösztöndíj*

nappali tagozatos, önköltséges, első évfolyamos, legalább 300 felvétli ponttal rendelkező, aki Diákhitel 2 igénybe vételével finanszírozza tanulmányait

40*felvételi pont

10 hó

EKE

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj**

nappali tagozatos, alap-, mester- vagy osztatlan képzésben tanuló, 2 lezárt félévvel és 55 teljesített kredittel rendelkező hallgató

40.000 Ft

10 hó

EKE

Minerva tudományos ösztöndíj*

első beiratkozott félévében járó, alap- osztatlan képzésben tanuló, OKTV, SZÉTV, TUDOK 1-10. helyezést elérő hallgató

20.000 Ft

5 hó

EKE

Minerva tudományos ösztöndíj (mesterkézés)*

első beiratkozott félévében járó, mesterképzésben tanuló, OTDK 1-3. helyezést elérő hallgató

30.000 Ft

5 hó

EKE

Rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj*

nappali tagozatos, állami ösztöndíjas szociálisan rászorult hallgató

min. 11.900 Ft

5 hó

EKE

Tanulmányi ösztöndíj*

nappali tagozatos, állami ösztöndíjas, legalább egy lezárt félévvel rendelkező hallgató

min. 5.950 Ft

5 hó

EKE

Eszterházy ösztöndíj

nappali tagozatos, állami ösztöndíjas, az adott campus járásában állandó lakcímmel rendelkező hallgató

15.000 Ft

5 hó

EKE

Gárdonyi ösztöndíj

hátrányos helyzetű,pedagógus képzési területen tanulmányokat folytató, nappali tagozatos, állami ösztöndíjas, az adott campus kistérségében állandó lakcímmel rendelkező hallgató

11.000 Ft

5 hó

EKE

Iuno ösztöndíj

állami ösztöndíjas, CSED, GYES, GYED támogatásban részesülő hallgatók

15.000 Ft

5 hó

EKE

Hallgatók a fogyatékossággal élő hallgatókért ösztöndíj

fogyatékossággal élő hallgatók személyi segítőinek támogatása

10.000 Ft

5 hó

EKE

 

 

http://felvettek.uni-eszterhazy.hu/hu/felvettek_hu/penzugyek/osztondijak-es-tamogatasok

Akár százezer forintos ösztöndíj

Nálunk igazán érdemes jól tanulni, hiszen minden alapszak legjobb tanulmányi teljesítményét nyújtó hallgatója 100 ezer forintos havi tanulmányi ösztöndíjban részesül.

Több mint 100 képzés

Sok lehetőségünk van számodra! Tanulmányozd honlapunkat, hogy képzéseink között megtaláld az igazit.

Mi leszel?

Pályaorientációs tanácsadással segítünk, hogy a nagy kérdésre, magabiztos választ adhass!

Kövess minket