Eszterházy Károly Egyetem - Eger

A jelentkezési határidő után

Jelentkezés hitelesítésének határideje: 2018. február 20.

Felvételi vizsgák

Azokon a szakokon, ahol személyes megjelenést igénylő felvételi követelmény van előírva, a felvételi vizsgák időpontjáról, helyéről, illetve a vizsga különeljárási díjának befizetési módjáról a vizsga előtt kb. 2 héttel e-mail-ben névre szóló értesítést küldünk.

A vizsgák várható időpontja: 2018.05.22-06.02

FELVÉTELI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK ALAPKÉPZÉSHEZ

FELVÉTELI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK OSZTATLAN KÉPZÉSHEZ

FELVÉTELI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK MESTERKÉPZÉSHEZ

 

Kreditelismerési eljárás

A mesterképzésbe lépés feltételeit az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet szabályozza. Ha ez alapján a jelentkező nem teljes kreditértékű oklevéllel, vagy befejezetlen tanulmányokkal rendelkezik, úgy haladéktalanul – de legkésőbb 2018. június 11-ig - kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie.

Tájékozódás, adatbetekintés

Az elektronikus jelentkezés adatainak lezárása és a hitelesítés után létrejön a 2018. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás központi elektronikus nyilvántartása, melyet az E-felvételiben a jelentkező megtekinthet. Az E-felvételi szolgáltatásban folyamatosan nyomon követheti a jelentkező a rögzített adatokat és eredményeket, a felvételi pontokat, majd pedig a felvételi döntés eredményét.

Adat- és sorrendmódosítás, hiánypótlás

A 2018. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során a felvételi döntésre is kiható adatok módosítására 2018. július 11-ig van lehetőség. Szintén eddig a határidőig lehet a jelentkezés benyújtásakor még rendelkezésre nem álló dokumentummásolatokat benyújtani, valamint egyszer sorrendet módosítani is.

A dokumentumok benyújtására az E-felvételibe való feltöltéssel vagy postai úton az Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190 címre küldve kerülhet sor!

A jelentkezési határidő után beküldött dokumentummásolatok esetén a jelentkező azonosítására szolgáló felvételi azonosító számot a dokumentum-másolatokon mindig fel kell tüntetni.

Ponthatár-megállapítás, felvételi döntés

A felvételi eljárás során az egyes jelentkezési helyeken – a jelentkezők által elért felvételi összpontszám alapján kialakított egységes rangsorolás, az intézmények kapacitása, valamint egyéb, a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló kormányrendeletben meghatározott szempontok figyelembevételével – várhatóan 2018. július 25-én határozzák meg a felvételi ponthatárokat, ennek során minden jelentkező esetében megállapításra kerül, hogy melyik jelentkezési helyre nyert besorolást, illetve, hogy nem nyert besorolást egyik általa megjelölt jelentkezési helyre sem.

Az Oktatási Hivatal minden jelentkezőre – az E felvételi szolgáltatásból letölthető – ún. besorolási döntést hoz, amelynek meghozataláról és elérhetővé válásáról elektronikus levélben értesíti a jelentkezőt legkésőbb 2018. augusztus 5-ig. A besorolási döntésben a Hivatal megállapítja, hogy a jelentkező a felvételi jelentkezési kérelmében megjelölt és rangsorolt képzések közül mely képzés esetében érte el a felvételhez szükséges ponthatárt. Egyazon felvételi eljárásban a jelentkező az általa meghatározott rangsor alapján csak egy jelentkezési helyre sorolható be, továbbá a besorolási döntésben a jelentkező tájékoztatást kap a jogorvoslat lehetőségéről is. Ponthatár alatti összpontszámmal senki nem vehető fel, viszont a ponthatárt elért jelentkezőt fel kell venni, kivéve, ha a jelentkezési sorrendjében előrébb megjelölt helyre már felvételt nyert, vagy a felsőoktatási intézmény – megfelelő számú felvehető jelentkező hiányában – a meghirdetett szakot nem indítja el. Amennyiben a jelentkező valamely jelentkezési helyére besorolást nyert, az illetékes felsőoktatási intézmény erről külön ún. felvételi határozatot küld a jelentkezőnek. A felvételi határozattal együtt tájékoztatja a felvett jelentkezőt a hallgatói jogviszony létesítésének feltételeként meghatározott beiratkozás helyéről, idejéről, és az ezzel összefüggő teendőkről is.

További részletes információ: a www.felvi. hu és a www.felvi.uni-eger.hu honlapon található.

Akár százezer forintos ösztöndíj

Nálunk igazán érdemes jól tanulni, hiszen minden alapszak legjobb tanulmányi teljesítményét nyújtó hallgatója 100 ezer forintos havi tanulmányi ösztöndíjban részesül.

Több mint 100 képzés

Sok lehetőségünk van számodra! Tanulmányozd honlapunkat, hogy képzéseink között megtaláld az igazit.

Laptop program

Az intézmény képzéstámogató szolgáltatásainak egyike a hallgatói laptop program, amelyben hallgatóinkat "saját" notebookkal látjuk el! A feltételekről beiratkozást követően tájékozódhatsz!

Mi leszel?

Pályaorientációs tanácsadással segítünk, hogy a nagy kérdésre, magabiztos választ adhass!

Kövess minket