Eszterházy Károly Egyetem - Eger

A jelentkezési határidő után…

Az elektronikus jelentkezés és hitelesítés lezárulta után létrejön a felvételi eljárás központi nyilvántartása. Ezt követően a jelentkezők az E-felvételiben nemcsak megnézhetik az adataikat, dokumentumaikat, hanem szükség esetén módosíthatják, pótolhatják is azokat.

Tájékozódás, adatbetekintés

A www.felvi.hu  honlap E-felvételi felületén a jelentkező 2019. április 19-től folyamatosan nyomon követheti a rögzített adatait, ellenőrizheti a feltöltött dokumentumainak feldolgozottsági státuszát, valamint láthatja vizsgaeredményeit, a felvételi pontjait, majd pedig a besorolási döntésről szóló határozatát.

Figyelem! Az eljárás során az online tájékoztatás keretében folyamatosan elérhető és letölthető a nyilvántartásban szereplő személyes adatokat és jelentkezéseket összesítő ún. jelentkezői státuszlap, valamint az eljárás végén a besorolási döntés is. A jelentkezők a hiánypótlásról és a besorolási döntés E-felvételiben való elérhetőségéről is külön tájékoztató e-mailt kapnak, ezért fontos, hogy folyamatosan figyelje a saját jelentkezői oldalát és a jelentkezéskor megadott e-mail postafiókját, valamint a Felvi.hu honlapot!

Felvételi vizsgák

A vizsgák időpontjáról, helyéről, illetve a vizsga különeljárási díjának befizetési módjáról a vizsga előtt kb. 2 héttel a jelentkezés során megadott e-mail címére elektronikus értesítést küldünk.

Figyelem!  A rövid ciklusú 4-5 féléves testnevelő tanár szakon előírt motoros alkalmassági vizsga megkezdésekor be kell mutatni az egy hónapnál nem régebbi sportorvosi igazolás eredeti példányát.

Kreditelismerési eljárás

Az egyes szakok bemeneti követelményeit a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet szabályozza. Diszciplináris (nem tanári) mesterképzési szakok esetén, ha Ön a belépéshez nem teljes kreditértékű oklevéllel, vagy befejezetlen tanulmányokkal rendelkezik, úgy haladéktalanul – de legkésőbb 2019. május 30-ig kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie! Abban az esetben, ha Ön nem rendelkezik az előírt feltételekkel vagy 2019. július 10-ig ezt nem tudja dokumentálni, sikeres felvételi vizsga ellenére sem nyerhet felvételt.

Adat- és sorrendmódosítás, hiánypótlás

A 2019. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során személyes adatok módosítására 2019. július 10-ig van lehetőség. Szintén eddig a határidőig lehet a jelentkezés benyújtásakor még rendelkezésre nem álló dokumentummásolatokat benyújtani, jelentkezési helyet vagy helyeket visszavonni, valamint egy alkalommal sorrendet módosítani.

A dokumentumok benyújtására az E-felvételibe való feltöltéssel vagy postai úton az Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190 címre küldve kerülhet sor!

Ponthatár-megállapítás, felvételi döntés

A felvételi eljárás során az egyes jelentkezési helyeken – a jelentkezők által elért felvételi összpontszám alapján kialakított egységes rangsorolás, az intézmények kapacitása, valamint egyéb, a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló kormányrendeletben meghatározott szempontok figyelembevételével – várhatóan 2019. július 24-én határozzák meg a felvételi ponthatárokat. Ennek során minden jelentkező esetében megállapítják, hogy melyik jelentkezési helyre nyert, illetve nem nyert besorolást.

Az Oktatási Hivatal minden jelentkezőre ún. besorolási döntést hoz, az erről szóló határozat elérhetővé válásáról pedig elektronikus levélben értesíti a jelentkezőket legkésőbb 2019. augusztus 5-ig. A besorolási határozat szintén az E-felvételi felületéről tölthető le. A besorolási döntésben a Hivatal megállapítja, hogy a jelentkező – a felvételi jelentkezési kérelmében megjelölt és rangsorolt képzések közül – mely szak esetében érte el a felvételhez szükséges ponthatárt.

A besorolást nyert jelentkezőnek az egyetem a besorolási döntés időpontját követő 8 napon belül ún. felvételi határozatot küld, és tájékoztatja a felvett jelentkezőt a hallgatói jogviszony létesítésének feltételeként meghatározott beiratkozás helyéről, idejéről és az ezzel összefüggő teendőkről is.

Akár százezer forintos ösztöndíj

Nálunk igazán érdemes jól tanulni, hiszen minden alapszak legjobb tanulmányi teljesítményét nyújtó hallgatója 100 ezer forintos havi tanulmányi ösztöndíjban részesül.

Több mint 100 képzés

Sok lehetőségünk van számodra! Tanulmányozd honlapunkat, hogy képzéseink között megtaláld az igazit.

Laptop program

Az intézmény képzéstámogató szolgáltatásainak egyike a hallgatói laptop program, amelyben hallgatóinkat "saját" notebookkal látjuk el! A feltételekről beiratkozást követően tájékozódhatsz!

Mi leszel?

Pályaorientációs tanácsadással segítünk, hogy a nagy kérdésre, magabiztos választ adhass!

Kövess minket