Eszterházy Károly Egyetem - Eger

Ösztöndíjaink

Az Eszterházy Károly Egyetem hallgatójaként a következő támogatásokra pályázhatsz.

Kiemelt tanulmányi ösztöndíj
Nálunk igazán érdemes jól tanulni, hiszen minden alapszak legjobb tanulmányi teljesítményét nyújtó hallgatója 100 ezer forintos havi tanulmányi ösztöndíjban részesül. Persze mindenki első nem lehet, de azok sem szomorkodhatnak, akik bár nem a legjobbak, de a feltételekhez elegendő teljesítményt nyújtottak. Objektív szempontokon alapuló rendszerünk több tízezer forintos havi tanulmányi ösztöndíjat állapíthat meg számukra is, hogy szorgalmukat tovább ösztönözzük!


Arany János ösztöndíj
Középiskolai tanulmányai során az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vett, tanulmányait magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanuló hallgatóinkat garantált, havi 25 ezer forint összegű rendszeres szociális ösztöndíjban részesítjük; továbbá finanszírozási formától függetlenül - igénylés benyújtása esetén - alanyi jogon kollégiumi férőhelyet biztosítunk a képzés teljes idejére.


Alumni ösztöndíj
Az Alumni ösztöndíjra az intézményben, illetve annak jogelődjében végzett hallgatóink gyermekei jogosultak, amennyiben teljes idejű képzésben, önköltséges finanszírozási formában kezdik meg tanulmányaikat és a felvételi eljárás során legalább 350 pontot értek el. A kedvezmény a költségtérítés összegének 20%-a.


Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíj
A Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíj minden tanévben egyszer kerül odaítélésre, amelyet az intézmény kimagasló sporttevékenységet folytató és jó tanulmányi eredményt elérő női és férfi hallgatója kaphat.


Kollégiumi közéleti ösztöndíj
A Kollégiumi Közéleti Ösztöndíj egyszeri támogatás, mely kollégiumonként, az adott tanévben a közösség életéért legaktívabban tevékenykedő hallgatónak kerül odaítélésre.


Minerva tudományos ösztöndíj (alap- és osztatlan képzés)
Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos ösztöndíjat biztosít az első beiratkozott félévben a 2014/2015-ös tanévre alap- és osztatlan képzésre felvételt nyert hallgatói számára, akik a beiratkozást megelőző 3 évben az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV), Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén (SZÉTV) 1-10. helyezést értek el vagy a Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferencián (TUDOK) nagydíjas elismerésben részesültek.
Az ösztöndíj összege havonta 20.000 Ft.

 

Minerva tudományos ösztöndíj (mesterképzés)
Az Eszterházy Károly Egyetem havi 30.000 Ft összegű tudományos ösztöndíjat biztosít az első beiratkozott félévben a 2014/2015-ös tanévre mesterképzésre felvételt nyert hallgatói számára, akik a beiratkozást megelőző 3 évben Országos Tudományos Diákköri Konferencián 1-3. helyezést értek el.


Közéleti tudományos ösztöndíj
Az intézmény minden elsőéves, alap- és osztatlan képzésre felvételt nyert, nappali tagozatos, önköltséges finanszírozású hallgatója, aki a fizetési kötelezettségét Diákhitel 2 segítségével teljesíti és eléri a 300 felvételi pontot, a felvételi pontszámtól függően akár havi 20.000 Ft-os közéleti tudományos ösztöndíjban is részesülhet.

 

Akár százezer forintos ösztöndíj

Nálunk igazán érdemes jól tanulni, hiszen minden alapszak legjobb tanulmányi teljesítményét nyújtó hallgatója 100 ezer forintos havi tanulmányi ösztöndíjban részesül.

Több mint 100 képzés

Sok lehetőségünk van számodra! Tanulmányozd honlapunkat, hogy képzéseink között megtaláld az igazit.

Mi leszel?

Pályaorientációs tanácsadással segítünk, hogy a nagy kérdésre, magabiztos választ adhass!

Kövess minket