Eszterházy Károly Egyetem - Eger

Kreditelismerési eljárás

Kreditelismerési eljárás kezdeményezése

Ha az előtanulmányi követelményt nem külön, kifejezetten e célból meghirdetett modulként vette fel a jelentkező, vagy nem egyértelmű a mentességet adó korábbi szakjának azonosítása, akkor az Egyetem Kreditátviteli Bizottsága (a továbbiakban: KÁB) jogosult a konkrét előképzettség vizsgálata alapján elismerni a belépéshez szükséges előtanulmányi feltétel meglétét

Az Egyetem kérelemre köteles előzetes kreditátviteli eljárást lefolytatni. Az eljárás során a kérelmező által teljesített, valamint a kérelem benyújtásakor folyamatban lévő félév végéig várhatóan teljesítendő tanulmányi követelmények (a teljesítés feltételéhez kötött) kreditelismeréséről és egyben a felvételi feltételekben szereplő kreditek (teljesítés feltételéhez kötött) meglétéről hoz döntést a KÁB. Az Egyetem a KÁB által elismert krediteket a tanulmányok tényleges megkezdésekor újabb kérelem nélkül elismertnek tekinti.

A kredittel elismert tanulmányi teljesítményt - ha annak előfeltétele fennáll - bármelyik felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok során el kell ismerni, függetlenül attól, hogy milyen felsőoktatási intézményben, milyen képzési szinten folytatott tanulmányok során szerezték azt. Az elismerés - tantárgyi program alapján - kizárólag a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetésével történik. El kell ismerni a kreditet, ha az összevetett ismeretek legalább hetvenöt százalékban megegyeznek. A tantárgyi tartalom összevetését a KÁB végzi. A KÁB-nak ki kell kérnie a szakfelelős javaslatát. A KÁB a korábbi tanulmányokat és munkatapasztalatokat tanulmányi követelmény teljesítéseként elismerheti.

A kreditelismerési eljárás iránti kérelmet a KÁB-nak címezve a Felvételi és Pályatervezési Osztálynak (3300 Eger, Eszterházy tér 1.) kell eljuttatni. Az eljárás díja 3.000,- Ft. A díj a 11739009-23916456 számlaszámra teljesíthető, a közlemény rovatban az EKBE0005KK kódot fel kell tüntetni! A kérelemhez mellékelni kell az eljárási díj befizetéséről szóló hitelt érdemlő igazolást, a korábbi tanulmányokat igazoló leckekönyv teljes és hiteles másolatát, valamint a tanulmányi egységek (tantárgyak, tanegységek) megfelelő leírását. A hiányosan benyújtott kérelmeket a felvételi csoport hiánypótlásra visszaküldi a kérelmezőnek.

Kapcsolódó dokumentum - formanyomtatvány

Akár százezer forintos ösztöndíj

Nálunk igazán érdemes jól tanulni, hiszen minden alapszak legjobb tanulmányi teljesítményét nyújtó hallgatója 100 ezer forintos havi tanulmányi ösztöndíjban részesül.

Több mint 100 képzés

Sok lehetőségünk van számodra! Tanulmányozd honlapunkat, hogy képzéseink között megtaláld az igazit.

Mi leszel?

Pályaorientációs tanácsadással segítünk, hogy a nagy kérdésre, magabiztos választ adhass!

Kövess minket