Eszterházy Károly Egyetem - Eger

Újabb tanítói műveltségterület megszerzése az EKE-n

Az Eszterházy Károly Egyetem a 2019/2020-as tanévben kizárólag tanítói diplomával rendelkezők számára újabb műveltségterület elsajátítására irányuló részismereti képzéseket indít.

Az újabb műveltségterület elsajátítására irányuló képzések levelező tagozaton, a jelentkezési lapon feltüntetett területeken és helyszíneken indulnak önköltséges formában:

műveltségterület

helyszín

magyar nyelv és irodalom

Sárospatak

Jászberény

angol nyelv és irodalom*

Sárospatak

Jászberény

német nyelv és irodalom*

Jászberény

matematika

Jászberény

Sárospatak

ember és társadalom

Eger

természetismeret

Eger

Jászberény

Sárospatak

ének-zene**

Jászberény

Eger

vizuális nevelés

Jászberény

Sárospatak

informatika

Jászberény

Sárospatak

testnevelés és sport

Jászberény

Sárospatak

*A jelentkezés feltétele középfokú C típusú államilag elismert (B2 szintű) nyelvvizsga vagy annak megfelelő oklevél, bizonyítvány. Ennek hiányában a felvétel feltétele eredményes nyelvi szintfelmérő.

**A felvétel feltétele alkalmassági vizsgán való megfelelés.

A képzés két féléves, a megszerezhető kreditek száma összesen 25 kredit. A műveltségi területek az egyes helyszíneken min. 8-10 fő jelentkező esetén indulnak.

A fizetendő költségtérítés:
jelentkezési díj 5.000 Ft, (felvételt követően kell utalni)
a képzés díja: 6.000 Ft/kredit (idegen nyelvi műveltségterületen 8.000 Ft/kredit).

A 87/2015. Korm. rendelet szerint a képzést elvégző hallgatók az eredeti tanítói diplomájuk mellé egy igazolást fognak kapni, mely feljogosítja arra, hogy a választott műveltségi területnek megfelelő tantárgyat az 5-6. osztályban is tanítsa.

Az újabb műveltségi terület elsajátításával a tanítók teljesítik a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) sz. Korm. rendeletben meghatározott kötelező hétévenkénti továbbképzés feltételeit!

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 31.

Jelentkezési lap az alábbi linkről is letölthető: Link

További információ és a jelentkezési lap megküldése

Egri Campuson:

Pedagógiai Kar Dékáni Hivatal

Sutus Olívia Tímea hivatalvezető
e-mail: pkdh@uni-eszterhazy.hu 
tel: (36) 520-400/3134 mellék
postacím: 3300 Eger, Eszterházy tér 1.

Sárospataki Comenius Campuson:

Oktatási Csoport

Thury Gáborné tanulmányi előadó
e-mail:thury.gaborne@uni-eszterhazy.hu
tel: (36) 520-400/2888
postacím: 3950 Sárospatak, Eötvös út 7. 

Jászberényi Campuson:

Oktatási Csoport

Majorné Csikós Márta csoportvezető
e-mail:jb.felvi@uni-eszterhazy.hu
tel:  (57) 502-400/411, 445, 494 mellék
postacím: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. 

Várjuk jelentkezését, szerezzen korszerű ismereteket az Eszterházy Károly Egyetemen!

Eger, 2019. március 1.

 

 

                                                                       Kalóné Szűcs Erzsébet s.k.

                                                                       oktatási igazgató

Akár százezer forintos ösztöndíj

Nálunk igazán érdemes jól tanulni, hiszen minden alapszak legjobb tanulmányi teljesítményét nyújtó hallgatója 100 ezer forintos havi tanulmányi ösztöndíjban részesül.

Több mint 100 képzés

Sok lehetőségünk van számodra! Tanulmányozd honlapunkat, hogy képzéseink között megtaláld az igazit.

Mi leszel?

Pályaorientációs tanácsadással segítünk, hogy a nagy kérdésre, magabiztos választ adhass!

Kövess minket