Eszterházy Károly Egyetem - Eger

Akkreditált pedagógus-továbbképzések

Akkreditált pedagógus-továbbképzési programok leírásai

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 31.

Jelentkezési lap

 1. A fejlesztő biblioterápia és a fejlesztő e-biblioterápia alkalmazása adott tematika alapján a köznevelésben (30 óra)
 2. A geoszférák környezeti problémái (30 óra)
 3. A hatékony önálló tanulás (önszabályozó tanulás pszichológiája) (30 óra)
 4. A heti 5 órás testnevelésben megjelenő új tartalmak, lehetőségek az 1-4. osztályban (30 óra)
 5. A Komplex Alapprogram pedagógiai rendszerének gyakorlati elsajátítása – Életgyakorlat alapú alprogram (KAP választható alprogram) (30 óra)
 6. A Komplex Alapprogram pedagógiai rendszerének gyakorlati elsajátítása – Digitális alapú alprogram (KAP választható alprogram) (30 óra)
 7. A Komplex Alapprogram pedagógiai rendszerének gyakorlati elsajátítása – Logika alapú alprogram (KAP választható alprogram) (30 óra)
 8. A Komplex Alapprogram pedagógiai rendszerének gyakorlati elsajátítása – Művészet alapú alprogram (KAP választható alprogram) (30 óra)
 9. A Komplex Alapprogram pedagógiai rendszerének gyakorlati elsajátítása – Testmozgás alapú alprogram (KAP választható alprogram) (30 óra)
 10. A Komplex Alapprogram pedagógiai rendszerének gyakorlati elsajátítása – A komplex alapprogram alapelvei, pedagógiai modellje (KAP 1. kötelező továbbképzése) (30 óra)
 11. A Komplex Instrukciós Program (KIP) alkalmazása a tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoport kezeléséhez, különös tekintettel a tehetséggondozásra problémái (30 óra)
 12. A komplex természettudomány oktatása a szakképző középiskolában (30 óra)
 13. A kortárs gyermekirodalom megjelenése az alsó tagozatos oktató-nevelő munkában (30 óra)
 14. A médiaműveltség fejlesztése a középiskolában (30 óra)
 15. A szövegértési képességek fejlesztésének lehetőségei az általános iskola felső tagozatán (30 óra)
 16. A tanulás tanítása a középiskolában (30 óra)
 17. A tanulás tanítása általános iskolában (30 óra)
 18. A tanulók szövegértési képességének fejlesztése az alsó tagozaton (30 óra)
 19. Az infokommunikációs technológiák (IKT) alkalmazásának alapjai az oktatási gyakorlatban (30 óra)
 20. Az Ökoiskola nevelési-oktatási program megismertetése („Egész iskolás" fenntarthatóság) (30 óra)
 21. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése (30 óra)
 22. Differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportban (DFHT) tanítási-tanulási stratégia (KAP 2. kötelező továbbképzése) (30 óra)
 23. Erkölcstan képzés általános iskolai tanítók számára (30 óra)
 24. Felkészítés a „Komplex művészeti nevelési-oktatási program tervezése és megvalósítása az általános iskolában" című, 23/8/2015 alapítási engedély számmal rendelkező program megvalósítására (képzők képzése) (60 óra)
 25. Felkészítés a Köznevelési Hídprogramokban történő oktató-nevelő munkára (30 óra)
 26. Felkészítés a Nemzeti Köznevelési Portál (NKP) használatára, pedagógusok részére (30 óra)
 27. Felkészítés a szakiskolai közismereti program tanítására (30 óra)
 28. Felkészítés az iskolarendszerű alap –és középfokú felnőttoktatásban történő oktató-nevelő munkára (30 óra)
 29. Felkészítés digitális pedagógiai asszisztens feladatainak ellátására (60 óra)
 30. Felkészítő képzés Zöld Óvoda/Ökoiskola koordinátorok részére (30 óra)
 31. Informatika szakmai megújító továbbképzés általános iskolai tanároknak (30 óra)
 32. Inkluzív nevelés az óvodában - a befogadó pedagógus (30 óra)
 33. Intézményen belüli és intézmények közötti tudásmenedzsment – Továbbképzés óvodavezetőknek (30 óra)
 34. Intézményen belüli és intézmények közötti tudásmenedzsment – Továbbképzés iskolavezetőknek (30 óra)
 35. Intézményi innováció, szervezetfejlesztés, változáskezelés, személyiség- és készségfejlesztés - Továbbképzés iskolavezetőknek (30 óra)
 36. Intézményi innováció, szervezetfejlesztés, változáskezelés, személyiség- és készségfejlesztés - Továbbképzés óvodavezetőknek (30 óra)
 37. Intézményvezetői szaktanácsadók képzése (60 óra)
 38. Irodalomterápia. Önismeret foglalkozások eszköztárának gazdagítása tehetséggondozó és hátránykomp... (30 óra)
 39. Kémiatanárok Nyári Országos Továbbképzése (30 óra)
 40. Képzés környezeti nevelési szaktanácsadók részére (30 óra)
 41. Kerettörténet (storyline) módszer: Tudás élményeken keresztül - A köznevelésben szereplők részére tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokhoz felhasználható új módszer elsajátítása (30 óra)
 42. Komplex egészségnevelési tanfolyam általános iskolai tanárok számára (30 óra)
 43. Komplex művészet nevelési-oktatási program tervezése és megvalósítása az általános iskolában (60 óra)
 44. Komplex művészeti nevelés (30 óra)
 45. Komplex művészeti nevelés 6-10 éves korosztályban. Komplex művészeti projektek tervezése a különféle művészetek mozaikszerű összeszervezésével (30 óra)
 46. Konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata a köznevelési intézményekben (60 óra)
 47. Középiskolában informatikát tanító tanárok felkészítése az IKT koordinátori szerepre (30 óra)
 48. LEGO eszközökkel támogatott digitális történetmesélés az oktatásban (30 óra)
 49. LEGO eszközökkel támogatott konstruktív pedagógiai módszerek a matematika oktatásban (30 óra)
 50. LEGO WeDo robotokkal támogatott élményalapú ismeretátadás az alsó tagozatban (30 óra)
 51. Médiatudatosság fejlesztése az iskolában (30 óra)
 52. Mentori feladatokra felkészítő képzés (30 óra)
 53. Mobilrobotok az oktatásban (60 óra)
 54. Mozgásszerv-rendszeri és belgyógyászati elváltozások prevenciója és mozgásterápiája az általános iskolában (30 óra)
 55. Nemzeti öntudat, nemzeti identitás (30 óra)
 56. Nemzetiségi szaktanácsadói felkészítés (30 óra)
 57. Pályaismereti és önismereti tartalmak on-line felületei és ezek funkciói az iskolai pályaorientációs tevékenységben (30 óra)
 58. Pályaismereti-játék animátor - A pályaismeretre és az ehhez kapcsolódó módszertani eszközök használatára felkészítő továbbképzési program (30 óra)
 59. Pedagógiai jó gyakorlatok fejlesztése és adaptációja a köznevelésben (30 óra)
 60. Pedagógusok felkészítése az egész napos iskola nevelési-oktatási programjának a bevezetésére (60 óra)
 61. Pedagógusok felkészítése az etikus vállalkozói ismeretek tanítására (60 óra)
 62. Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése az algoritmizáló képesség fejlesztése révén elsősorban a számítógépes mérés, irányítás és a robotika eszközeinek fölhasználásával (30 óra)
 63. Rendezvényszervezés különböző korosztályoknak a köznevelési intézményekben (30 óra)
 64. Szakmai megújító képzés vizuális kultúrát tanító általános és középiskolai tanárok számára (30 óra)
 65. Szaktanácsadók felkészítése a gyógypedagógia szakterületen (látás-, hallás- mozgássérült, valamint enyhén értelmi fogyatékos tanulók) dolgozó pedagógusok nevelő - oktató tevékenységének fejlesztő célú támogatására (60 óra)
 66. Szaktanácsadók felkészítése a középsúlyos értelmi-és beszédfogyatékosok, autizmus és pszichés zavarral küzdők pedagógiája szakterületen dolgozó pedagógusok nevelő-oktató tevékenységének fejlesztő célú támogatására (60 óra)
 67. Szaktanácsadók felkészítése a szakiskolai közismereti tantárgyak tanításának fejlesztő célú támogatására (60 óra)
 68. Szaktanácsadók felkészítése a tanítók fejlesztő célú támogatására (60 óra)
 69. Szaktanácsadók felkészítése szervezeti szintű tanácsadásra interprofesszionális csoportokban (30 óra)
 70. Szociális érzékenyítés és közösségi szolgálat élményszerű megvalósítása általános iskolában és középiskolában (30 óra)
 71. Tankocka az oktatásban, sikeres használata az általános iskolától a középiskoláig (30 óra)
 72. Tantervfejlesztés, tantervi ismeretek (30 óra)
 73. Tartáskorrekció hatékonyan: a medence középállásán és a testtartásért felelős izmok egyensúlyán alapuló speciális mozgásanyag rendszeres végzésének beépítése a testnevelésbe minden gyermek/tanuló részére (30 óra)
 74. Új elvárások az intézményvezetőkkel szemben – Továbbképzés iskolavezetőknek (30 óra)
 75. Új elvárások az óvodavezetőkkel szemben – Továbbképzés óvodavezetőknek (30 óra)

Akár százezer forintos ösztöndíj

Nálunk igazán érdemes jól tanulni, hiszen minden alapszak legjobb tanulmányi teljesítményét nyújtó hallgatója 100 ezer forintos havi tanulmányi ösztöndíjban részesül.

Több mint 100 képzés

Sok lehetőségünk van számodra! Tanulmányozd honlapunkat, hogy képzéseink között megtaláld az igazit.

Mi leszel?

Pályaorientációs tanácsadással segítünk, hogy a nagy kérdésre, magabiztos választ adhass!

Kövess minket