Eszterházy Károly Egyetem - Eger

Akkreditált pedagógus-továbbképzések

Akkreditált pedagógus-továbbképzési programok leírásai

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 31.

Jelentkezési lap

 1. A fejlesztő értékelés gyakorlata
 2. A geoszférák környezeti problémái
 3. A hatékony önálló tanulás (önszabályozó tanulás pszichológiája)
 4. A heti 5 órás testnevelésben megjelenő új tartalmak, lehetőségek az 1-4. osztályban
 5. A Komplex Instrukciós Program (KIP) alkalmazása a tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoport kezeléséhez, különös tekintettel a tehetséggondozásra problémái
 6. A kortárs gyermekirodalom megjelenése az alsó tagozatos oktató-nevelő munkában
 7. A közgazdásztanárok felkészítése a tudásgazdaság újszerű kihívásaira
 8. A médiaműveltség fejlesztése a középiskolában
 9. A módszertani eszköztár bővítése. Aktív tanulás haladóknak
 10. A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének támogatása
 11. A reflektív pedagógusszerep és az aktív tanulás gyakorlata
 12. A szövegértési képességek fejlesztésének lehetőségei az általános iskola felső tagozatán
 13. A tanulás tanítása a középiskolában
 14. A tanulás tanítása általános iskolában
 15. A tanulók szövegértési képességének fejlesztése az alsó tagozaton
 16. Alsó tagozatos szakmai megújító továbbképzés
 17. Az Ökoiskola nevelési-oktatási program megismertetése („Egész iskolás" fenntarthatóság)
 18. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
 19. Erkölcsi nevelés és etika – felkészítés az általános és középiskolai erkölcstan, etika tárgyak oktatására
 20. Erkölcstan képzés általános iskolai tanítók számára
 21. Felkészítés a „Komplex művészeti nevelési-oktatási program tervezése és megvalósítása az általános iskolában" című, 23/8/2015 alapítási engedély számmal rendelkező program megvalósítására (képzők képzése)
 22. Felkészítés a Köznevelési Hídprogramokban történő oktató-nevelő munkára
 23. Felkészítés a Nemzeti Köznevelési Portál (NKP) használatára, pedagógusok részére
 24. Felkészítés a szakiskolai közismereti program tanítására
 25. Felkészítés az iskolarendszerű alap –és középfokú felnőttoktatásban történő oktató-nevelő munkára
 26. Felkészítő képzés Zöld Óvoda/Ökoiskola koordinátorok részére
 27. Generációk közötti kommunikáció a XXI. század iskolájában
 28. Gyakorlatvezető mentortanár felkészítés
 29. Informatika szakmai megújító továbbképzés általános iskolai tanároknak
 30. Inkluzív nevelés az óvodában - a befogadó pedagógus
 31. Intézményen belüli és intézmények közötti tudásmenedzsment - Továbbképzés óvodavezetőknek
 32. Intézményen belüli és intézmények közötti tudásmenedzsment – Továbbképzés iskolavezetőknek
 33. Intézményi innováció, szervezetfejlesztés, változáskezelés, személyiség- és készségfejlesztés - Továbbképzés iskolavezetőknek
 34. Intézményi innováció, szervezetfejlesztés, változáskezelés, személyiség- és készségfejlesztés - Továbbképzés óvodavezetőknek
 35. Intézményvezetői szaktanácsadók képzése
 36. Jogtudatosság az iskolában és az online térben
 37. Képzés környezeti nevelési szaktanácsadók részére
 38. Kerettörténet (storyline) módszer: Tudás élményeken keresztül - A köznevelésben szereplők részére tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokhoz felhasználható új módszer elsajátítása
 39. Komplex egészségnevelési tanfolyam általános iskolai tanárok számára
 40. Komplex egészségnevelési tanfolyam óvodapedagógusok és tanítók számára
 41. Komplex művészet nevelési-oktatási program tervezése és megvalósítása az általános iskolában
 42. Komplex művészeti nevelés
 43. Komplex művészeti nevelés 6-10 éves korosztályban. Komplex művészeti projektek tervezése a különféle művészetek mozaikszerű összeszervezésével
 44. Konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata a köznevelési intézményekben
 45. Középiskolában informatikát tanító tanárok felkészítése az IKT koordinátori szerepre
 46. Médiatudatosság fejlesztése az iskolában
 47. Mentori feladatokra felkészítő képzés
 48. Mozgásszerv-rendszeri és belgyógyászati elváltozások prevenciója és mozgásterápiája az általános iskolában
 49. Nemzeti öntudat, nemzeti identitás
 50. Nemzetiségi szaktanácsadói felkészítés
 51. Óvodapedagógusok szakmai megújító továbbképzése
 52. Pályaismereti és önismereti tartalmak on-line felületei és ezek funkciói az iskolai pályaorientációs tevékenységben
 53. Pályaismereti-játék animátor - A pályaismeretre és az ehhez kapcsolódó módszertani eszközök használatára felkészítő továbbképzési program
 54. Pedagógiai jó gyakorlatok fejlesztése és adaptációja a köznevelésben
 55. Pedagógusok felkészítése az egész napos iskola nevelési-oktatási programjának a bevezetésére.
 56. Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése az algoritmizáló képesség fejlesztése révén elsősorban a számítógépes mérés, irányítás és a robotika eszközeinek fölhasználásával
 57. Rendezvényszervezés különböző korosztályoknak a köznevelési intézményekben
 58. Sakkhatás - Játékkal, sakkal, logikusan - A Sakk-logika nevelés és oktatás a gyakorlatban
 59. Stressz, kiégés a pedagóguspályán-megküzdési stratégiák
 60. Szakmai megújító képzés általános és középiskolában életvitel tantárgyat tanító pedagógusok részére
 61. Szakmai megújító képzés általános és középiskolában tanító biológia szakos tanárok számára
 62. Szakmai megújító képzés általános és középiskolában tanító ének-zene szakos tanárok számára
 63. Szakmai megújító képzés általános és középiskolában tanító fizika szakos tanárok számára
 64. Szakmai megújító képzés általános és középiskolában tanító kémia szakos tanárok számára
 65. Szakmai megújító képzés általános iskolában tanító magyar szakos tanárok számára
 66. Szakmai megújító képzés általános iskolában tanító történelem szakos tanárok számára
 67. Szakmai megújító képzés középiskolában tanító magyar szakos tanárok számára
 68. Szakmai megújító képzés középiskolában tanító történelem szakos tanárok számára
 69. Szakmai megújító képzés vizuális kultúrát tanító általános és középiskolai tanárok számára
 70. Szakmai megújító továbbképzés általános és középiskolai matematikatanároknak pénzügyi-gazdasági ismeretek fókusszal
 71. Szaktanácsadók felkészítése a fizika, természetismeret tantárgy tanításának fejlesztő célú támogatására
 72. Szaktanácsadók felkészítése a földrajz, természetismeret tantárgy tanításának fejlesztő célú támogatására
 73. Szaktanácsadók felkészítése a gyógypedagógia szakterületen (látás-, hallás- mozgássérült, valamint enyhén értelmi fogyatékos tanulók) dolgozó pedagógusok nevelő - oktató tevékenységének fejlesztő célú támogatására
 74. Szaktanácsadók felkészítése a kémia, természetismeret tantárgy tanításának fejlesztő célú támogatására
 75. Szaktanácsadók felkészítése a kollégiumi nevelőtanárok fejlesztő célú támogatására
 76. Szaktanácsadók felkészítése a középsúlyos értelmi-és beszédfogyatékosok, autizmus és pszichés zavarral küzdők pedagógiája szakterületen dolgozó pedagógusok nevelő-oktató tevékenységének fejlesztő célú támogatására
 77. Szaktanácsadók felkészítése a magyar nyelv és irodalom tantárgy tanításának fejlesztő célú támogatására
 78. Szaktanácsadók felkészítése a magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek, ember és társadalom műveltségterületek köznevelési feladatainak, valamint a kollégiumi nevelés fejlesztő célú támogatására
 79. Szaktanácsadók felkészítése a matematika tantárgy tanításának fejlesztő célú támogatására
 80. Szaktanácsadók felkészítése a matematika, ember és természet, földünk–környezetünk, informatika, testnevelés és sport műveltségterületek köznevelési feladatainak fejlesztő célú támogatására
 81. Szaktanácsadók felkészítése a művészetek/ének-zene tantárgy tanításának fejlesztő célú támogatására
 82. Szaktanácsadók felkészítése a művészetek/vizuális kultúra tantárgy tanításának fejlesztő célú támogatására
 83. Szaktanácsadók felkészítése a művészetek, életvitel és gyakorlat műveltségterületek köznevelési feladatainak fejlesztő célú támogatására
 84. Szaktanácsadók felkészítése a pedagógiai szakszolgálati szakterületeken dolgozó szakalkalmazottak támogatására
 85. Szaktanácsadók felkészítése a pedagógusok fejlesztő célú támogatására - blended képzés
 86. Szaktanácsadók felkészítése a szakiskolai közismereti tantárgyak tanításának fejlesztő célú támogatására
 87. Szaktanácsadók felkészítése a tanítók fejlesztő célú támogatására
 88. Szaktanácsadók felkészítése a testnevelés és sport szakterületi szaktanácsadói tevékenységre
 89. Szaktanácsadók felkészítése a történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, hon- és népismeret szakterületi szaktanácsadói tevékenységre.
 90. Szaktanácsadók felkészítése az alapfokú művészeti iskolák, és művészeti szakközépiskolák nevelő - oktató tevékenységének fejlesztő célú támogatására
 91. Szaktanácsadók felkészítése az erkölcstan tantárgy tanításának fejlesztő célú támogatására
 92. Szaktanácsadók felkészítése az idegen nyelv (angol/német nyelv) szakterületi szaktanácsadói tevékenységre
 93. Szaktanácsadók felkészítése az informatika tantárgy tanításának fejlesztő célú támogatására
 94. Szaktanácsadók felkészítése az óvodapedagógusok fejlesztő célú támogatására
 95. Szaktanácsadók felkészítése szervezeti szintű tanácsadásra interprofesszionális csoportokban
 96. Szociális érzékenyítés és közösségi szolgálat élményszerű megvalósítása általános iskolában és középiskolában
 97. Tartáskorrekció hatékonyan: a medence középállásán és a testtartásért felelős izmok egyensúlyán alapuló speciális mozgásanyag rendszeres végzésének beépítése a testnevelésbe minden gyermek/tanuló részére
 98. Új elvárások az intézményvezetőkkel szemben – Továbbképzés iskolavezetőknek
 99. Új elvárások az óvodavezetőkkel szemben – Továbbképzés óvodavezetőknek
 100. Új módszerek és lehetőségek az IKT eszközökkel támogatott oktatásban - multimédiás és web2-es tananyagfejlesztés, interaktív táblák használata

Akár százezer forintos ösztöndíj

Nálunk igazán érdemes jól tanulni, hiszen minden alapszak legjobb tanulmányi teljesítményét nyújtó hallgatója 100 ezer forintos havi tanulmányi ösztöndíjban részesül.

Több mint 100 képzés

Sok lehetőségünk van számodra! Tanulmányozd honlapunkat, hogy képzéseink között megtaláld az igazit.

Laptop program

Az intézmény képzéstámogató szolgáltatásainak egyike a hallgatói laptop program, amelyben hallgatóinkat "saját" notebookkal látjuk el! A feltételekről beiratkozást követően tájékozódhatsz!

Mi leszel?

Pályaorientációs tanácsadással segítünk, hogy a nagy kérdésre, magabiztos választ adhass!

Kövess minket