Eszterházy Károly Egyetem - Eger

Akkreditált pedagógus-továbbképzések

Akkreditált pedagógus-továbbképzési programok leírásai

2021 éves aktuális adatok 

 

 1. A fejlesztő biblioterápia és a fejlesztő e-biblioterápia alkalmazása adott tematika alapján a köznevelésben (30 óra)
 2. A geoszférák környezeti problémái (30 óra)
 3. A hatékony önálló tanulás (önszabályozó tanulás pszichológiája) (30 óra)
 4. A heti 5 órás testnevelésben megjelenő új tartalmak, lehetőségek az 1-4. osztályban (30 óra)
 5. A Komplex Alapprogram pedagógiai rendszerének gyakorlati elsajátítása – Életgyakorlat alapú alprogram (KAP választható alprogram) (30 óra)
 6. A Komplex Alapprogram pedagógiai rendszerének gyakorlati elsajátítása – Digitális alapú alprogram (KAP választható alprogram) (30 óra)
 7. A Komplex Alapprogram pedagógiai rendszerének gyakorlati elsajátítása – Logika alapú alprogram (KAP választható alprogram) (30 óra)
 8. A Komplex Alapprogram pedagógiai rendszerének gyakorlati elsajátítása – Művészet alapú alprogram (KAP választható alprogram) (30 óra)
 9. A Komplex Alapprogram pedagógiai rendszerének gyakorlati elsajátítása – Testmozgás alapú alprogram (KAP választható alprogram) (30 óra)
 10. A Komplex Alapprogram pedagógiai rendszerének gyakorlati elsajátítása – A komplex alapprogram alapelvei, pedagógiai modellje (KAP 1. kötelező továbbképzése) (30 óra)
 11. A Komplex Instrukciós Program (KIP) alkalmazása a tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoport kezeléséhez, különös tekintettel a tehetséggondozásra problémái (30 óra)
 12. A komplex természettudomány oktatása a szakképző középiskolában (30 óra)
 13. A médiaműveltség fejlesztése a középiskolában (30 óra)
 14. Az infokommunikációs technológiák (IKT) alkalmazásának alapjai az oktatási gyakorlatban (30 óra)
 15. Differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportban (DFHT) tanítási-tanulási stratégia (KAP 2. kötelező továbbképzése) (30 óra)
 16. Felkészítés digitális pedagógiai asszisztens feladatainak ellátására (60 óra)
 17. Inkluzív nevelés az óvodában - a befogadó pedagógus (30 óra)
 18. Irodalomterápia speciális célcsoportok számára (önismeret foglalkozások eszköztárának gazdagítása tehetséggondozó és hátránykompenzáló köznevelési programokban) (30 óra)
 19. Kémiatanárok Nyári Országos Továbbképzése (30 óra)
 20. Komplex művészeti nevelés (30 óra)
 21. Komplex művészeti nevelés 6-10 éves korosztályban. Komplex művészeti projektek tervezése a különféle művészetek mozaikszerű összeszervezésével (30 óra)
 22. LEGO eszközökkel támogatott digitális történetmesélés az oktatásban (30 óra)
 23. LEGO eszközökkel támogatott konstruktív pedagógiai módszerek a matematika oktatásban (30 óra)
 24. LEGO WeDo robotokkal támogatott élményalapú ismeretátadás az alsó tagozatban (30 óra)
 25. Mobilrobotok az oktatásban (60 óra)
 26. Mozgásszerv-rendszeri és belgyógyászati elváltozások prevenciója és mozgásterápiája az általános iskolában (30 óra)
 27. Nemzeti öntudat, nemzeti identitás (30 óra)
 28. Pályaismereti és önismereti tartalmak on-line felületei és ezek funkciói az iskolai pályaorientációs tevékenységben (30 óra)
 29. Pályaismereti-játék animátor - A pályaismeretre és az ehhez kapcsolódó módszertani eszközök használatára felkészítő továbbképzési program (30 óra)
 30. Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése az algoritmizáló képesség fejlesztése révén elsősorban a számítógépes mérés, irányítás és a robotika eszközeinek fölhasználásával (30 óra)
 31. Rendezvényszervezés különböző korosztályoknak a köznevelési intézményekben (30 óra)
 32. Tankocka az oktatásban, sikeres használata az általános iskolától a középiskoláig (30 óra)
 33. Tantervfejlesztés, tantervi ismeretek (30 óra)
 34. Tartáskorrekció hatékonyan: a medence középállásán és a testtartásért felelős izmok egyensúlyán alapuló speciális mozgásanyag rendszeres végzésének beépítése a testnevelésbe minden gyermek/tanuló részére (30 óra)

Akár százezer forintos ösztöndíj

Nálunk igazán érdemes jól tanulni, hiszen minden alapszak legjobb tanulmányi teljesítményét nyújtó hallgatója 100 ezer forintos havi tanulmányi ösztöndíjban részesül.

Több mint 100 képzés

Sok lehetőségünk van számodra! Tanulmányozd honlapunkat, hogy képzéseink között megtaláld az igazit.

Mi leszel?

Pályaorientációs tanácsadással segítünk, hogy a nagy kérdésre, magabiztos választ adhass!

Kövess minket